Asie de l’Est

Chine

Beihong, Cos, Fedgmian, He, Daqian, Guanzhong, Lang, Man Cheong, Pei Ming, Ruzhuo, Shanghai, Shangyi, Shiato, Zhongli, Xiadong

Les peintres

Corée du Nord

Art nord-coréen

Les peintres

Japon

Art japonais, Foujita, Kiyochika, Yoshi

Les peintres

Tibet

Lafugie

Les peintres